Resultatet styr investeringar

Emil Andersson är ansiktet utåt när kunderna kommer till Åhmans Traktorcentrum i Konungsund.

KONUNGSUND (JB)

I december får lantbrukarna in de sista likviderna för året och resultatet kommer då att visa om det finns resurser för nyinvesteringar i lantbruksmaskiner. På traktorsidan toppar Frankrike tätt följt av Tyskland marknaden med mest sålda nyregistrerade traktorer på ett år.

Share

Innehållsrik skogsdag i Kolsebo

Alla hälsas välkomna av markvärdarna och ordförande Björn Holmberg.

ÅTVIDABERG (JB)

Åtvidaberg verksamhetsområde inom Södra inbjöd medlemmar och andra intresserade att besöka en traditionell skogsdag i Kolsebo by. Skogsdagen Innehöll samling, kaffe med smörgås, välkomsthälsning, presentation av berörda markägare, marknadsinformation, rundvandring till stationer, sopplunch och avslutning.

Share

Hållbart resande i Värmland

Monika Martinsson, kommunikatör på Hållbart resande i ett växande Värmland.

VÄRMLAND (JB)

Projektet hållbart resande Värmland har kommit halvvägs. Tanken är att Värmland ska bli mer konkurrenskraftigt genom att resa hållbart.

Share

Fossilfria samarbetet utvecklas

Jenny Lundström, ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala, klippte bandet med hjälp av Johan Wadman, trafikdirektör Region Uppsala och Johan Laurell, marknadschef vid forskningsinstitutet Rise.

Nyligen invigdes det nya storregionala initiativet BioDriv Öst som redan samlar över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning. Initiativet ska underlätta transportsektorns omställning och sammanföra kunnande kring samtliga förnybara alternativ.

Share