2017 och hållbarhetsprogrammet

Miljöchefen Linnea Salbark, miljöstrategen Yasmine Dernelid, folkhälso- och integrationssamordnaren Sara Birgersson och kostchefen Jenny Pettersson med hållbarhetsprogrammet framför sig. De förmedlar både entusiasm och tillförsikt inför 2017.

ÅTVIDABERG (JB)

När det nu är dags att börja införa det nya hållbarhetsprogrammet i kommunen så finns det tankar kring detta. Optimism, entusiasm, en förtjusning över kommunen som törs satsa och liknande genomsyrar förväntningarna på 2017.

Under 2017 kommer det rykande färska hållbarhetsprogrammet för kommunen att omsättas. Det blir i första hand att sprida det och att ta fram åtgärdsprogram för alla förvaltningar. Samverkan mellan förvaltningarna är en viktig del i arbetet och en nyckel till att lyckas.

Miljöchefen Linnea Salbark, miljöstrategen Yasmine Dernelid, kostchefen Jenny Pettersson och folkhälso- och integrationssam ordnaren Sara Birgersson förmedlar både entusiasm och tillförsikt inför 2017. Orosmoln finns förstås men det är glad optimism som råder inför hållbarhetsprogrammets 2017.

– Det känns så kul för det känns att vi kommer kunna genomföra det här! säger Yasmine Dernelid. Alla är med och så engagerade. Det finns ett sådant engagemang ute i verksamheterna. Utan verksamheterna kommer inte det här att fungera.
– Över huvud taget, lokalt, nationellt och globalt… folk i allmänhet tycker de här frågorna är viktiga att jobba med. De är inte bara ”ett moln däruppe”, att det går att få någonting att hända. Det känns inte så omöjligt längre utan det har blivit mer konkret.
– Det här blir ett långsiktigt arbete när vi satt en plan för hur vi ska jobba och det är det som blir fokus precis som med hållbarhetsprogrammet, berättar Linnea Salbark.

Är det någon fråga som står extra högt på dagordningen?
– När vi pratat med verksamheterna är det vanligast att de tycker maten är viktigast att jobba med. Det kommer bli stort fokus på att minska matsvinnet.
– Inom kostverksamheten har vi en utmaning i och med att jag ska överta en kostverksamhet, säger Jenny Pettersson. Det handlar om lokaler och status på både lokaler och hur kommunen ska välja långsiktigt att se på måltidsproduktionen.
– Vill vi ha matlagning närmare gäst så kanske det handlar om att få till ombyggnation.
– Jag kommer att göra en investeringsplan, såhär ser det ut. Många kök har många år på nacken. Det handlar om energidelen, utformning, logistik men också äldre utrustning som är i behov att bytas ut för att kunna möta de nya kraven för att kunna jobba med offentlig gastronom som är i framkant. Verktyg och duktiga medarbetare är viktigt.

Energirådgivaren Joakim Svensson, som även arbetar i Kinda kommun, är omtalat både drivande och framåt. Han kommer att medverka på flera sätt för att göra kommunen hållbar. Som Länstidningen tidigare berättat är han igång med ett projekt om hållbar arbetspendling men han kommer även finnas med på andra håll som när köksutrustning ska bytas. Det finns mycket energi att spara genom rätt val.

– Utifrån mitt perspektiv som jobbar med folkhälsa och integration så är det ju nu vi måste börja prata om de här sakerna, säger Sara Birgersson. Integration, hur ska vi jobba framöver med de frågorna? Vi kan inte vänta på det. 2017 måste vi hitta nya arbetssätt och tänka till lite.
Finns det några orosmoln inför året?
– Oro? Omvärlden. Det är mycket som kan påverka. Det är så mycket faktorer som inte vi kan påverka på lokal nivå men som ändå kan få effekt på oss.
Yasmine Dernelid instämmer:
– Jag säger samma som Sara, att omvärlden är det största orosmolnet som gör att fokus kan tas från det här och fokus kan bli på nåt annat.

I programmet uttalas ”Förutsättningen för att uppnå visionen är att ha helhetssyn och att tänka långsiktigt”. Även modet att bland annat prova nytt finns med som en tredje del i det man sammanfattar med framåtanda. Alla fyra instämmer och framhåller värdet av att få arbeta i den atmosfär som finns i kommunen.
– Det jag tycker är unikt är att kommunen satsat på hållbarhetsperspektiv och folkhälsa, att vi ser det som en helhet för då har vi det som en röd tråd.
Om 2017 säger alla samstämmigt:
– 2017 kommer bli ett bra år!

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share