Stigande sågtimmerpriser

Sveriges offeciella statistik

Stigande sågtimmerpriser och sjunkande massavedspriser under tredje kvartalet 2015
Sågtimmerpriserna (leveransvirke) steg med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. Totalt steg sågtimmerpriserna i samtliga regioner, i region Nord med en procent och i region Mellan och Syd med fyra respektive tre procent. Totalt sjönk priserna för massaved med en procent. Massavedspriserna sjönk i region Nord och region Mellan med två respektive en procent medan massavedspriserna i region Syd steg med en procent jämfört med föregående kvartal.

Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 2015 och samma kvartal 2014 steg massavedspriserna med tre procent och sågtimmerpriserna med 13 procent.

Share

Drivande hund under jakten

Från den 1 oktober får drivande hund användas under jakten.
– Det går inte att ta miste på jaktlusten hos våra jakthundsraser när de äntligen får släppas i samband med jakt i skog och mark, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Share

Älgstammen har minskat rejält

Älgen är den som får skulden för de uppmätta viltskadorna som gjorts men det är inte hela sanningen eftersom dov- och kronhjort äter samma föda som älgen, säger Stefan Åman, Finspång Södra älgskötselområde.

Älgen är den som får skulden för de uppmätta viltskadorna som gjorts men det är inte hela sanningen eftersom dov- och kronhjort äter samma föda som älgen, säger Stefan Åman, Finspång Södra älgskötselområde.

FINSPANG (JB)

Finspång södra älgskötselområde ingår i Holmens viltskötselområde och består av 24 315 hektar mark där cirka 90 jaktlag under hösten ska skjuta 31 vuxna älgar och 36 kalvar.

Älgjakten i Östergötland börjar alltid andra månaden i oktober. Målet med älgjakten är att skapa balans i älgstammen för att minsta de skador som älgarna orsakar.

Älgvården inriktar sig även på att bevara en älgstam som är livskraftig och håller hög kvalitet. En produktionsanpassad jakt bör tillämpas där älgstammens storlek och sammansättning anpassar jakten efter betestillgång, areell näring och trafiksäkerhet.

Share

Mer tall behövs – Svåra älgbetesskador i Götaland

Mer än hälften av ungtallarna i Götaland har betesskador från älg och andra hjortdjur. I mellersta och norra Sverige varierar skadorna betydligt mer. Det visar Skogsstyrelsens analys av 2015 års älgbetesinventeringar där mer än två tredjedelar av Sveriges yta har inventerats.

I Götaland är skadorna mycket allvarliga, inte minst i Blekinge och de centrala delarna av Småland.

Share

Fiske för bättre vattenkvalitet

Vy över Svinstadsjön från Lerboga i Bankekind utanför Linköping. Genom att minska vitfisken i sjön har man uppnått synligt bättre vattenkvalitet.

Vy över Svinstadsjön från Lerboga i Bankekind utanför Linköping. Genom att minska vitfisken i sjön har man uppnått synligt bättre vattenkvalitet.

BANKEKIND (JB)

En intressant metod för att förbättra vattenkvaliteten i Svinstadsjön har gett resultat. Genom att fiska bort vitfisk som bidrar till att bottenslammet rörs omkring och gynnar utbredningen av växtplankton har siktdjupet ökat och andra fiskar som gös har ökat.

Svinstadsjöns vatten har under många år varit mycket övergödd. Syrebrist och fiskdöd tillhör den bilden. Sedan är det den algblomning som förekommer under sommaren och länge har varit ett välkänt problem inte minst för badet. Badplatsen har haft skyltar med information till badgästerna angående algblomningen och hur man rekommenderas att göra som badgäst när vattnet mest liknar spenatsoppa.

På ett forum för baden i kommunen skrevs bland annat: ”Går tyvärr ej bada i vattnet. Fin badplats annars.” och det är nog badproblemet i ett nötskal.

Share

Hjälp av danska erfarenheter?

Kan erfarenheter från danska lantbrukare visa vägen för svenska mjölkproducenter?
– Det finns ekologiska mjölkgårdar som har halverat personalbehovet, säger Claus Bring, nordisk försäljningschef på SAC.

Mer om detta ska SAC berätta på Elmia lantbruk 21-24 oktober. Både i montern och vid en föreläsning under andra mässdagen av Kjartan Poulsen på temat rationell drift i en svår tid. SAC utvecklar och tillverkar utrustning för mjölkproduktion.

Share

Vilken bil kör du?

Det är allmänt känt att bilen för många är mer än ett förflyttningsverktyg. För oändligt många är bilvalet ett lyckligt – eller olyckligt – utslag av slumpen utifrån ett antal sammanvägda praktiska aspekter.

Share

Växande stadstrender på Elmia garden

Miljötänk och stadsutveckling går hand i hand när det gäller trädgårdsbranschen. Trenden var tydlig på årets Elmia garden i Jönköping, branschmässan för trädgårdsdetaljhandel. Allt fler internationella aktörer satsar nu också på den skandinaviska marknaden med sina produkter.

– Vi har väldigt positiva erfarenheter av mässan och vi ökar i antalet leverantörer vi har med oss för varje år. Vi ser goda förutsättningar att samarbeta mellan våra länder då vi upplever att vi har lite samma smak. Produkterna passar också bra för klimatet i Sverige, säger Lieve Van Kerckvoorde, VLAM, samordnare för leverantörer från Flandern i Belgien, som hade med sig nio leverantörer till årets Elmia garden, alla med sikte på Sverige och Skandinavien.

Share