Utgivningsdagar 2020

Utgivningsdag   Sista boknings- och materialdag
17 Januari 10 Januari Energi och uppvärmning
7 Februari 31 Januari Skog
28 Februari  21 Februari Jord- och skogsbruksmaskiner
20 Mars 13 Mars Klimatsmart lant- och skogsbruk
09 April 2 April Hus och bygg
30 April 23 April Utomgårds/Djur och djurhållning på gården
22 Maj 15 Maj Skog
21 Augusti 14 Augusti Skog
11 September 4 September Hus och Bygg. Torkning/lagring av spannmål
2 Oktober 25 September Energi och Värme
23 Oktober 16 Oktober Inomgårds. Fordon och Maskin
13 November 6 November Skog och Fastighet
4 December 27 November Vision. Framtid och möjligheter för den gröna sektorn.