Livsviktig utrustning

Godkänd skyddsutrustning är en bra försäkring i skogsbruket anser Ove Nilsson. Han hjälper gärna till med val av motorsåg och skyddsutrustning.

Godkänd skyddsutrustning är en bra försäkring i skogsbruket anser Ove Nilsson. Han hjälper gärna till med val av motorsåg och skyddsutrustning.

NORRKÖPING (JB)

Enligt Arbetsmiljöverkets hemsida tillhör skogsbruket de branscher som toppar antalet olyckor i arbetet. Främst drabbade är de som utför manuellt arbete med motorsåg. Arbetsmiljöverket har fattat beslut om regler som ska främja en säk – rare och bättre arbetsmiljö samt minska olyckorna.

Upparbetning av stormfälld skog medför större risker än vid vanlig trädfällning och 17 procent av alla olyckor sker vid arbete med motorsåg men även fallolyckor på halt underlag och att bli träffad av nedfallande föremål och klämskador är vanligt.

Den 1 januari i år började Arbetsmiljöverkets regler gälla som kräver att den som använder motorsåg i sitt arbete ska ha avlagt både teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat. Arbete i den egna skogen kräver dock inget motorsågskörkort men utförs arbetet åt någon annan krävs godkänt motorsågskörkort.

Ove Nilsson har mångårig vana av skogsbruksarbete och han vet allt om skyddsutrustning och säkerhet. Han säljer dessutom allt som tillhör skogsbruket och han brukar vara tydlig med föreskrifterna till de som kommer in i butiken i Norrköping för att köpa motorsåg.

– Jag frågar alltid om kunden har skyddsutrustning. Några verkar oförstående och anser att det inte är nödvändigt men då hävdar jag alltid att jobba med motorsåg utan skyddsutrustning är direkt livsfarligt.

Det som lagen säger är att det ska bäras en godkänd hjälm med visir och hörselskydd. Hjälmen får inte vara äldre än fem år eftersom plasten i hjälmen åldras. Vidare ska man ha någon form av handskar, det är visserligen inget krav men är ända att rekommendera för att skydda sig mot skär- och rivskador. Har dessutom vänsterhandsken sågskydd så är det ett bra skydd mot sågkedjan. Godkända skyddsbyxor minst klass 1 klarar av en kedjehasighet på 20 meter i sekunden består av ett material med långa fibrer som om olyckan är framme trasslar in sig i kedjan och stoppar den på bråkdelen av en sekund. Om man råkat såga i byxans skyddslager ska byxan kasseras.

Förutom hjälm och skyddsbyxor ska det vara godkända kängor eller stövlar som är försedda med skyddande tåhätta, sågskydd och grovmönstrad sula enligt internationell standard. Skogsjacka är också obligatorisk och den ska vara signalfärgad och ha reflexer.

– Allt det här jag pratar om gäller personer som är anställda, sågar du hemma kan du i princip vara klädd hur du vill även om jag starkt rekommenderar att även hemmasågare ska ha skyddsutrustning.

Ove visar den tekniska utrustningen på motorsågar.
– Förutom kastskyddet som utlöses om det blir ett häftigt ryck under pågående arbete ska sågen ha en så kallad fångtapp som fångar upp kedjan om den råkar gå av. Nutidens motorsågar är väl utrustade med olika sorters skydd som gör att kedjan stannar vid tillbud till skillnad mot de gamla motorsågarna. Det finns även extra olika system med till exempel kastskydd för bakre handen och fabrikaten har lite olika lösningar på sina motorsågar.

Så fort man ska förflytta sig med motorsågen ska kedjan stoppas, undantagsvis är vid kvistning där sågen befinner sig på andra sidan om trädstammen.

Ove kan inte ge några generella råd då någon ska köpa en motorsåg utan brukar fråga till vad sågen ska användas.
– Är det endast till hemmabruk i trädgården räcker det med en mindre såg som inte är så stark, de är inte lika farliga att använda som de större som används vid skogsbruk.

Att det är alldeles för många olyckor även med dödlig utgång i skogsbruket håller Ove med om.

– Därför är det välkommet med motorsågsutbildningen och krav på motorsågkörkort. Det farligaste är inte att folk sågar sig utan det är träd som sitter i spänn vid vidfällen. Om det inte har jobbats med det tidigare så ska ingen utan kunskap ge sig in och såga i en sådan skog. Utbildning är en bra garanti för att skogsarbetet blir mindre riskfyllt, menar Ove.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share