Hästägare föredrar nätet

I en undersökning med 250 svarande visar det sig att 23 procent av hästägarna behandlar djuret själva istället för att söka veterinärvård.

SVERIGE

Agria Djurförsäkring har genomfört en enkätundersökning som visar att minst 20 000 hästar i Sverige inte får nödvändig djursjukvård. Hela 22 procent av ägarna till oförsäkrade hästar menar att de googlar istället för att ringa till veterinären om hästen blir dålig och inte får veterinärvård. Medan nära var tredje tar hjälp av en kompis istället för att kontakta veterinären.

För första gången i Sverige har hästägare med hästar som inte är försäkrade svarat på frågor om hur deras hästar får ta del av veterinärvård när de blir sjuka eller skadade. Resultatet är uppseendeväckande. Det visar sig exempelvis att 23 procent av respondenterna säger att de behandlar djuret själva om hästen blir dålig och inte får veterinärvård.

Samtidigt svarar 22 procent att de söker information om djursjukvård på internet i stället för att ta hjälp av en veterinär. Stefan Fur, affärsområdeschef Häst och lantbruk, Agria Djurförsäkring är förvånad över resultatet:
– Man kan fundera över om det brister i djurskyddet när vanliga hästägare försöker behandla sjuka hästar och undviker att ta hjälp av veterinär. Alla hästar är värda att få rätt vård, och som djurägare har man en skyldighet att ge hästen nödvändig veterinärvård.

Paragraf 9 i djurskyddslagen lyder: ”Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär”. En del hästar får ingen vård alls, 17 procent väljer att ta bort hästen istället för att söka veterinär.

Inte så många, men fem procent, säger att orsaken till att de valt bort hästförsäkring beror på att de helt enkelt inte tror att hästen kommer drabbas av någon skada eller sjukdom.
– Allting snurrar snabbare idag, även hästköpen. Många blir hästägare innan grundkunskapen finns på plats, förr hann man få mer kunskap från ridskolan och lärde sig hur ett sunt hästhavande ska fungera. Vi ser tydligt behovet av att lyfta kunskapsnivån, säger Stefan Fur.

Undersökningsföretaget PFM utförde undersökningen. 250 respondenter svarade på frågor om hur de hanterar en situation där en oförsäkrad häst blir skadad eller sjuk.

Share