Är det 2024 det händer?

Vår nya regering har nu suttit ett drygt år. Förväntningarna är stora, inte minst från landsbygdens befolkning. Åtta år av politisk röra där det varit hela havet stormar uppbyggt av en situation att alla tävlat om att inte sitta i en… regeringskonstellation som är beroende av Sverigedemokraternas stöd. Detta har skapat oheliga allianser och i kommunpolitiken som är mera person- och sakfrågeberoende än ideologiskt och värderingsdriven är det inte så konstigt. Tvärt om kan det ofta leda fram till breda överenskommelser som ger stabilitet. Men i nationell kontext leder regeringar som bygger på att man ska ta stöd av både C, Mp och V till i princip ingenting. De ideologiska skillnaderna är för stora för att man egentligen ska kunna åstadkomma någonting av värde. Förutom politikens favoritverktyg, utredningar. Ett utmärkt verktyg för visa på handlingskraft utan att behöva ta beslut denna mandatperiod. Vi utreder frågan och genom utredningsdirektivet ger vi just vår politiska touch men vi skjuter på det obekväma beslutet. Det ska erkännas att utredningar kan så klart också vara bra för att inte ta förhastade beslut och förankra frågor bredare.

I ärlighetens namn så är det inte bara åtta år med sosseregering som stött sig på Miljöpartiet som varit förlamande för det svenska jord- och skogsbruket. Även föregående år med alliansregering var måttligt framgångsrika. Med en regeringschef som anser att både försvar och jordbruket är starka särintressen ska man inte förvänta sig politiska under för dessa sektorer. Sammantaget har vi kanske 15-20 år av politik som eftersatt produktionen i jord och skog, låtit viltfrågan skena oss ur händerna och inte satt ned foten mot ett alltmera detaljstyrande EU. Och uppe på det låtit svenska självstyrande myndigheter göra för långtgående egna tolkningar av olika för landsbygden viktiga frågor som exempelvis tolkning av EUs art och habitatdirektiv, olika miljöregler från EU etcetera.

Kombinerat med en oförmåga att vilja se problemen med bristande integration och en stor och ambitiös migrationspolitik och naivitet rörande organiserad brottslighet, finns det sammantaget väldigt mycket att ta tag i för den sittande regeringen. Vad som inte syns så tydligt men märks när man skrapar lite under ytan är också hur tjäns temanna- Sverige vad gäller tolkning till förmån för miljö, klimat och biologisk mångfald skjutit fram sina positioner och väldigt mycket blivit så självklart vad man ”ska tycka” i vissa tjänstemannagrupperingar. Det är alltså stora dolda kraftfält och attityder som denna regering ska förändra, inte bara ren formell lagstiftning och nya sätt att väga av frågor och tänka om mot vad som gällt tidigare -oavsett regering.

Men utredningar har och kommer tillsättas med uppdrag om nya perspektiv. Beslut kommer fattas om förändrade principer för myndighetsutövning och helt nya dimensioner kommer skrivas in i myndigheters regleringsbrev. Med visst hopp, hoppas jag att det är 2024 vi börjar se förändringar på olika håll som stärker perspektiven om ägande och brukande av mark och förutsättningarna att producera i jorden och skogen. Det är mycket regeringen ska hinna förändra på tre år men man får aldrig glömma att denna regering kom till på landsbygdens mandat och förväntan och behöver därför leverera mot just landsbygdens förväntningar!

Må så gott med förhoppning om en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt 2024 önskar Peter

PETER BORRING
samhällsdebattör och opinionsbildare

Share