Uteblivna lånegarantier

Regeringen och bankerna har inte lyckats nå en överenskommelse om hur lånegarantier för krisdrabbade mjölkbönder i Sverige ska genomföras. Ett misslyckande för regeringen, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, enligt ett pressmeddelande.

– Att bankerna säger nej till lånegarantier är ett misslyckande för regeringen, som säger sig vilja hitta lösningar för att mildra det akuta läget för Sveriges mjölkbönder. Nu krävs det att regeringen omedelbart återkommer med ett alternativt förslag, som ger direkt effekt för våra mjölkbönder som idag går på knäna, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

Share

Gården får växa i lagom takt

Peter med Ella på ryggen. Extra foder på gång till kossorna av rasen highland cattle.

Peter med Ella på ryggen. Extra foder på gång till kossorna av rasen highland cattle.

ARVIKA (JB)

Peter Olsson driver jordbruk i Bosebyn mitt emellan sjöarna Racken och Gunnern. Hans djurbesättning består av drygt tiotalet highland cattle dikor. Att bruka jorden även i liten skala bidrar till att hålla landskapet öppet, anser Peter. Att dessutom bo nära djur och natur är berikande för alla i familjen.

– Min mest rofyllda stund är under en arbetspaus sittandes på en stubbe i hagen med korna nära inpå, beskriver han.

Share

Se över din jaktutrustning i tid

Vapen måste man fortfarande ta sig till en fysisk butik för att få köpa.

Vapen måste man fortfarande ta sig till en fysisk butik för att få köpa.

SVERIGE (JB)

Det är säsong för jaktbutikerna nu, Jakto AB, har både butik och näthandel. Kunderna kommer från flera länder än Sverige. Att näthandeln har vuxit är knappast någon nyhet. Man kan köpa snart sagt vad som helst på nätet utan att behöva ta sig till avlägsna butiker. Det är samtidigt en tanke att vissa saker vill kunden helst känna på i verkligheten innan man bestämmer sig.

Jakto presenterar sig som en av Sveriges ledande jakt-, fiske- och outdoorbutiker på nätet. Med den 500 kvadratmeter stora lagerbutiken i Lindesberg täcks även möjligheten att besöka dem. Naturligtvis säljs inga jaktvapen på nätet, men övrigt som hör till jakt finns där. Förutom jakt är de inriktade på fiske samt sport och friluftsliv.

Share

En bortglömd kulturgård tar form

Jacob ser till att ge foder till baggarna. De blir mat för familjen och en del säljs vidare.

Jacob ser till att ge foder till baggarna. De blir mat för familjen och en del säljs vidare.

KIL (JB)

Sofia och Jacob bodde i ryggsäck i två års tid. Friluftsaktiviteter var en gemensam nämnare och de träffades på en kurs. När de för nio år sen fann den gamla gården, som naturen höll på att sluka tänkte båda samma tanke: ”Det är här vi ska satsa och bygga upp ett liv”. De är nu på god väg att både främja och befolka landsbygden.

Paret Sofia och Jacob Martinell- Funch har arbetat med gården, lugnt och metodiskt. Jacob tar olika uppdrag för att försörja familjen, men även arbetet på själva gården är en egen näringsgren. Här finns djur som får, getter, ankor, höns som ger mat och paret tar också vara på skinnet från får och getterna. Jacob kan byggnadsvård och erbjuder sina tjänster både när och fjärran.

Share

Nedåtgående älgjakt

På de senaste åren har antalet skjutna älgar i Värmland minskat dramatiskt. Vargen utgör den största orsaken till älgstammens nedgång.

På de senaste åren har antalet skjutna älgar i Värmland minskat dramatiskt. Vargen utgör den största orsaken till älgstammens nedgång.

VÄRMLAND (JB)

Årets älgjakt inleds snart. I Värmland är den dock inte vad den varit. Älgstammen minskar. Med den minskar också tilldelningen och kanske är den för vissa områden ändå för generös för att upprätthålla en bra älgstam.

På de senaste åren har antalet skjutna älgar i Värmland minskat dramatiskt. Den stora vargstammen utgör den största orsaken till älgstammens nedgång. Konsekvenserna som en dålig älgjakt medför drabbar även landsbygden som sådan.

Share

Två unga bönder som vågar satsa

Per-Åke Nykvist och Anna Ring med treårige Hugo, på platsen där mejeriet ska byggas.

Per-Åke Nykvist och Anna Ring med treårige Hugo, på platsen där mejeriet ska byggas.

RÅDOM (VB)

Bönderna Anna Ring och Per-Åke Nykvist har drivit lantbruk i fem år. Nu ska paret bygga till ett litet mejeri vid ladugården. Ett bygge där man satsar cirka en halv miljon. De tänker bygga själva av eget virke ur skogen, men måste ta hjälp med vissa delar. Per-Åke Nykvist tycker att det är rätt tid att satsa nu när mjölkbönderna har det svårt och många lägger ner produktionen.

Målet är att ungefär 200 liter mjölk, av två till två och ett halvt ton dagligen, ska säljas direkt till Ica Toria i Torsby. Som det är idag har mjölk från Rådom cirka 70 mils resväg för att nå butikerna i Torsby, mot att resvägen vid årsskiftet, då mejeriet i Rådom beräknas vara klart, endast är sju kilometer.

Share

Gammelgården reder sig bra

Lars Pehrson tar ut stiliga kon Charmaine 491. Hon tvekar först, vill nog inte vara med på bild. Sen får Lars truga henne tillbaka till ladugården.

Lars Pehrson tar ut stiliga kon Charmaine 491. Hon tvekar först, vill nog inte vara med på bild. Sen får Lars truga henne tillbaka till ladugården.

RUDSKOGA (VB)

Lars Pehrson på Gammelgården är nöjd med livet och valet av yrke. Gården han övertog från sin far är från början en arrendegård under kyrkans gamla domäner. Idag har han 75 mjölkkor, 125 kvigor och stutar.

– Vi verkar under en internationell marknad, så att kräva bojkott slår bara tillbaka på oss själva, säger Lars.

Share

Mjölkkorna ska vara kvar

Krisen för mjölkbönderna är stor och regeringen måste agera om mjölkproduktionen ska överleva, anser Robert och Christer som dock har ett gott ekonomisk inflöde genom att producera ekologisk mjölk.

Krisen för mjölkbönderna är stor och regeringen måste agera om mjölkproduktionen ska överleva, anser Robert och Christer.

SIMONSTORP (JB)

Det blir allt kämpigare för mjölkproducenterna och många väljer eller tvingas att lägga ner sin mjölkproduktion. På Rökslid östergård i Simonstorp, som drivs av far och son Christer och Robert Nilsson, finns dock inga planer på att avveckla sina mjölkkor.

– Vi har 140 mjölkande kor och två mjölkrobotar och det fungerar bra. Vi levererar mycket mjölk och har ett stabilt inflöde på ekonomin. Eftersom vi producerar ekologisk mjölk har vi ett ekotillägg på 1.31 vilket är ett bra tillskott till rådande mjölkpriserna som är 2.50, berättar Robert.

Share