Kandidat 3 Årets Östgötabonde

Ekobonden Dag Hermansson är en av kandidaterna till Årets Östgötabonde.

VADSTENA (JB)

Att odla ekologiskt är ett ständigt krig med ogräset. Det gäller att vara listig och uppfinningsrik och att veta hur det fungerar i naturen. Lösningar finns ofta i den gamla bondekunskapen, konstaterar Dag Hermansson, som driver gården Ullevi strax söder om Vadstenas stad. Nu är han en av kandidaterna till Årets Östgötabonde.

Dag tycker att det är viktigt att odla ekologiskt. Det är skönt att slippa jobba med alla kemikalier. Sprutmedel påverkar både den som arbetar på en gård och den som äter maten. Han tror också att det är mer balans i näringsämnena i en ekologisk odling. Nackdelen är att det är arbetskrävande och betyder mer maskintid och därmed mer diesel.

Dag berättar att han är född och uppvuxen på den gård, som han nu äger och brukar sedan tio år tillbaka. Under mellantiden har han fått 24 år i Skåne på tre olika ställen, sex år på Vikbolandet och ett halvår i Kanada. En gång i tiden var här en hel by och Dag har en karta från 1846 på väggen i sitt kontor över Ullewi by i Dals härad och Örberga socken till beredande av laga skifte.

Dags pappa var inspektor och Dag börjar sitt yrkesliv som arrendator. I dag äger han 750 hektar åker. Han brukar 640 hektar, det mesta är egen mark men han arrenderar även. Samtidigt arrenderar han också ut mark både i sin närhet i Östergötland och 95 hektar i Skåne där har han en gård kvar.

Dag har en medarbetare, Henrik Carlsson, som är anställd året om och dessutom två eller tre under säsong. Han odlar huvudsakligen höstvete, men även lusern, ärtor, timotej, ängsgröe och klöver när det passar. Ett problem är att det är svårt att få tag i växtnäring. Den räcker inte till om alla skulle odla ekologiskt. Dessutom är den dyr.

Dag torkar och lagrar spannmål i silos. Lastbilar kommer och hämtar. Dels låter han mäta falltal, rymdvikt och protein i spannmålet, dels mäter köparna. Det brukar stämma, konstaterar han.

För att ytterligare värna om miljön har Dag ett eget vindkraftverk sedan åtta år. Det står på Gotland och ger betydligt mer el än Dag och hans gård förbrukar. Han försöker också utnyttja vädret, till exempel när det gäller att bekämpa kvickroten. Han drar upp den innan frosten kommer så att den kan sprängas sönder.
– Det är roligt att lyckas vinna kriget mot ogräset, säger denne engagerade ekobonde.

Dags bostad är ett rött tvåvånings boningshus, som är byggt 1708. Därutöver finns det många hus. Det är ett annat något yngre rött tvåvåningshus där han har kontor på nedre våningen och där säsongsarbetarna bor på den övre när det är dags. Här finns en gammal smedja, ett hus som har varit stall och så vidare.

Om två eller tre år tänker Dag bygga en ladugård för 3- 400 mjölkkor. Hans avsikt är att därigenom få fullt kretslopp. Andra framtidstankar är att använda lusern som gödsel igen och att skaffa en ellastmaskin. Det ligger i tiden, konstaterar han.

Det bästa med ditt yrke?
– Att det är fritt, att man upplever de olika årstiderna och lever med vädret och att arbetet är omväxlande.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share