Kandidat 2 Årets Östgötabonde

Son och far på Fogdegården i Hogstad. Gustaf och Bengt Sturesson. I bakgrunden skymtar delar av ägganläggningen och vindkraftverket.

HOGSTAD (JB)

Bengt Sturesson har successivt byggt upp verksamheten på Fogdegården till att idag vara en mycket välskött gård med flera starka ben att stå på. Avel, vindkraft, ägg med mera ingår. Personalens trivsel och delaktighet är en viktig del.

Fogdegården är belägen vid Hogstad där den bördiga slättbygden börjat. Varje byggnad, yta och del är mycket välskött. Asfalterade ytor och vägar sparar arbete och underhåll och bidrar till ett vårdat fint helhetsintryck.

Verksamheten är idag omfattande. Fogdegården Lantbruk AB, som är familjeägt, med uppfödning av charolaisdjur och red angus för avel samt växtodling, är moderbolag. Till det kommer äggproduktionen och vindelproduktionen, vilka drivs i respektive dotterbolag.

Inklusive tre familjemedlemmar har man 7,5 anställda. Genom tillköp och arrenden är arealen 450 hektar åker och 90 hektar bete. Till det kommer 100 hektar skog samt ett samägande av 900 hektar skog i Härjedalen.

– 1979 köpte jag och Agneta tre dräktiga charolaisdjur, berättar Bengt Sturesson. 1981 övertog vi Fogdegården som min far och farbror drev. Då hade vi kanske 80 hektar åker och lite skog och betesmark.
Charolais hade han redan några år innan bestämt att de ville ha.

– Sedan satsade vi stenhårt på avel. 1991 så importerade vi hornlösa charolais från Kanada. Det var en avgörande grej i vårt företag. Vi visste inte hur det skulle slå i Sverige med ärftligt hornlösa. Vi var bland de första med det i Sverige och det har gått bra. Idag är merparten av charolaispopulationen hornlös.

Ett av många kvitton på hur bra Fogdegårdens djur är kan räknas i de rader med rosetter eller utmärkelser från Elmia som finns uppsatta i kontoret. Det är få gårdar som kommit i närheten av det antalet från en enda mässa.

Med åren har verksamheten på gården successivt utökats, utvecklats och förfinats. Bland milstolparna finns vindkraftverket från 2002 och 1998 de första 6 500 frigående hönsen. Nu finns 64 000 höns. Frukosten är ett viktigt inslag i dagen på Fogdegården. Man samlas, äter, går igenom vad som ska ske under arbetsdagen. På en whiteboard finns även besöket från Länstidningen noterat som en punkt så alla visste om det. Det är mer som ett lugnt familjärt samtal över frukostbordet än ett vanligt möte.

Ibland tar man även emot besökare och genom att alla är samlade så får alla ta del av vad det rör sig om.
– Det blir naturligt, säger Bengt. Alla har ansikten på personer och vet vad det gäller.
Hur länge har ni haft sådan här frukostar?
– Det har vi haft i mer än tio år.
Bengt Sturesson beskriver sig och även personalen som tävlingsinriktad.
– Det går alltid att göra saker bättre, säger han och de andra nickar. Vi tävlar med oss själva för att få bättre resultat.

Personalens trivsel, säkerhet och delaktighet är centralt på Fogdegården. Bengt berättar att det är sådant som alltid finns med i planering och beslut. Ett exempel är den robot som lyfter de fyllda lådorna med ägg och staplar dem på pallar. Det var ett både monotont och slitsamt arbete som ersattes med en bättre arbetsmiljö.

Miljön i ett större perspektiv finns också med i verksamheten. Till exempel fick Fogdegårdens Lantbruks AB utmärkelsen ”Årets företag inom gröna näringar” år 2016. Bengt Sturesson nämner anspråkslöst ett antal miljö- och klimatvänliga delar på den listan som liksom allt annat successivt växer. En minskning av transporter med 80 lastbilar med släp per år av foder och spannmål är ett tydligt avläsbart exempel liksom att både vara vindelproducent och använda förnyelsebar el till gården.

Bengt Sturesson är ytterst noga med verksamheterna, det han har runt omkring och han har tänkt igenom varje del och steg. Inget får förhastas, allt ska fungera optimalt.
– Styrning av företaget är A och O, säger Bengt Sturesson.
Under rundvandringen visar han hur olika flöden underlättats genom hur byggnader organiserats, foder, ägg och så vidare får ta ”den rakaste vägen”. Det är effektivt och sparar tid, pengar och arbete. Äggproduktionen är en ren uppvisning i smarta lösningar för sådana flöden.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share