Kandidat 3 Årets Östgötabonde

Albin Gunnarson, Bobergs västergård

”Jag ser det som ett förtroende att förvalta tidigare generationers möda och föra arvet vidare till kommande generationer”, poängterar Albin Gunnarson.

Sjätte generationen på gården i Fornåsa är Europamästare i rapsodling

FORNÅSA (JB)

Albin Gunnarson är 6:e generationen på Bobergs Västergård Fornåsa. För tio år sedan var det generationsskifte, och sedan dess är Albin med familj fru Jenny och de tre barnen Ellen, Alma och Ivan,  gårdens brukare.

Rösta på din favoritbonde

På Vretaskolan fick han rådet att utbilda sig till agronom och han följde uppmaningen. Hans stora intresse kom att bli växtodling. Arbetsplatsen blev först Mälardalen och sedan Malmöregionen. Nu tar han hand om gården men arbetar fortfarande vid Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Där ansvarar han för försök och utveckling av oljeväxter.

– Jag har ett stort engagemang för oljeväxtodling. Här på gården producerar vi utsäde som spannmål, ängsvingel, rödklöver, raps och lin vilket vi säljer till Lantmännen, förklarar Albin.

Att producera utsäde fordrar höga kvalitéer och Albins stora intresse för växtförädling kommer väl till pass.

– Hellre satsar jag på hög kvalité än efter att producera höga kvantiteter. Min strävan är att göra så rätt som möjligt i mina odlingar. Ofta går jag ut på åkrarna och kollar hur plantorna mår. Vi har en modern maskinpark och ett exempel är att ha en N-sensor när vi kör gödning så det blir rätt mängd kväve, förklarar han vidare.

För att kunna ha en så modern maskinpark som möjligt är han med i Fornåsaortens maskinförening. Föreningen har ungefär 20 medlemmar och fyller snart 70 år.

– Vi lantbrukare i Sverige har anpassat oss till kraven på effektivisering. Att vara med i föreningen ger tillgång till alla maskiner. Dessutom samarbetar vi med granngården Borringe säteri kring sprutning och skörd, berättar Albin

Hur använder du din agronomutbildning i lantbruket?

– Jag vill nyttja min utbildning fullt ut – dels använda den i allt det som rör gården dels genom att verka utanför gården för att följa utvecklingen. Att kunna göra det ger stimulans och inspiration till gårdens skötsel, betonar han.

Just till våren blir det en nyhet på Boberg. Albin kommer att producera durumvete till odlarna på Gotland. På sista tiden har durumvetet grott dåligt för odlarna på Gotland.  Han tycker det ska bli spännande att se hur det går på fastlandet att få fram kvalité med förhoppningsvis hög groddbarhet.

– Jag är den första på fastlandet som försöker mig på durumvete till utsäde. Det ska bli spännande att testa något nytt så vi får se hur det går. Durumvete är känsligt för gulrost (en svamp). Den är extremt aggressiv så jag måste vara uppmärksam och besöka mina fält ofta, påpekar han.

Varför valde du att bli bonde och ta över ansvaret för gården?

– Jag glömmer aldrig ett möte med en veteran inom jordbruksnäringen. Kanske var jag endast tio år då jag hörde orden: ”Människan kommer alltid att behöva mat” och det var Torbjörn Lovang som sa de orden. Någonstans fastnade orden i mig och de finns i mitt hjärta, berättar Albin.

På gårdens 235 ha är huvudspannmålet höstvete. Trots den blöta hösten hann de så men de sista fyra dagarna av skörden tog fyra veckor. Det var en tuff period, men vädret och omständigheterna går inte att råda över. Han framhåller att jorden måste skötas för det är den bästa investeringen och den mödan lönar sig i längden

– Att alltid vara noga med att dränera, ta hand om vattnet och se över markstrukturen, är några råd, betonar han.

Albins stora intresse för oljeväxter och viljan att förmedla kunskap har gett honom ett stipendium från Lovangs minnesfond. Han deltog även i en tävling i Tyskland om rapsodling. Det hade till följd att han blev Europamästare i att odla fram det bästa ekonomiska nettot. Denna merit var verkligen en framgång och en uppmuntran, särskilt med tanke på att Tyskland anses vara bäst på att odla raps.

Albin är orolig för Sveriges låga nivåer av självförsörjning.

– Människan tror att det alltid ska finnas mat att köpa och säkert kommer det att finnas mat till de som har råd. Nationer som har mest pengar kommer att se om sina hus medan andra kommer att få svälta. Finland har en helt annan politik – dels har de ett års insatsvaror till jordbruket samt en skörd i lager, dels är Finland mycket noga med att köpa inhemska produkter, påpekar han.

Lika roligt som alltid är det att se en välskött gård på slätten. Lika inspirerande är det att träffa Albin och hans familj samt se deras engagemang för det viktigaste av allt: att sköta jorden och producera så människan får mat.

Rösta på din favoritbonde

Text och bild INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share