Kandidat 2 Årets Östgötabonde

Bröderna Malmström, Broby gård

Thomas Malmström, en av tre bröder som driver Broby gård, vid en stor äggpackningsapparat.

Växtodling och höns i samma kretslopp utanför Vadstena

Vadstena (LT)

Den gård som sonsönerna brukar i dag är betydligt större än den som farfar köper för 90 år sedan. År 1996 övertar Thomas, Peter och Stefan Malmström Broby gård efter sin far med 22 tusen höns och 190 hektar mark. De har låtit gården växa stegvis och parallellt till dagens 80 tusen höns och drygt 500 hektar mark varav 200 arrenderas. Nu är bröderna kandidater till Årets Östgötabonde i Sveriges fjäderfätätaste län.

Rösta på din favoritbonde

Tvillingarna Thomas och Peter arbetar heltid på gården medan den är helgjobb för Stefan, som jobbar på Danske bank i veckorna. Därutöver finns tre anställda året runt och två till under säsong. Bröderna kompletterar varandra, konstaterar Thomas och berättar att Peter är bäst på växtodling medan Stefan sköter ekonomin. Själv håller han bland annat i byggprojekt.

Växtodling betyder vete, råg, raps, bönor och så vidare. Odlingen är konventionell och skörden blir till stor del foder till hönsen. 65 procent av det hönsen äter kommer från gården. Därtill köps kalk och koncentrat med mycket soja i. Eftersom hönsen sedan skapar gödsel, som återförs till de egna åkrarna, sluts kretsloppet på bästa möjliga sätt.

Bröderna är även försöksvärdar åt Hushållningssällskapet med 4 – 5 fältförsök per år. Sällskapet lånar en plätt mark och testar ny teknik, olika gödningsgivor med mera. Broby är även en av 20 pilotgårdar i ”Odling i balans i Sverige”. Måttot är ekologi och ekonomi i balans och på pilotgårdarna testas och utvärderas olika miljöfrämjande åtgärder varje år, till exempel blommande kantsort för binas skull. Man provar och studerar resultaten. Intressant, tycker Thomas.

Det första hönsstallet för frigående inne är två år och den senaste större förändringen på gården är att det ena av de två äldre hönsstallen byggts om från bur till frigående. Nu återstår ett stall med inredda burar med rede, sandbädd och sittpinne. Förändringen beror delvis på att efterfrågan på burägg minskar.

Utöver de 80 tusen hönsen har Broby 30 tusen värphönskycklingar. De köps dagsgamla från Västergötland och Linköping. Det finns tre raser att välja på och vanligast är LSL och Bovans. Efter 15 veckor i uppfödning är de höns. De är sedan 65 – 70 veckor i produktion. Slutligen slaktas de och exporteras som mat. Vart varierar men ofta till Afrika via ett FN-program. Det är liten marknad i Sverige för kokhöns.

Höns är sina egna kaminer och ingen värme behöver tillsättas i stallen, som har en ventilation som drar ut värme. Småkycklingarna behöver däremot 37 grader från början, de får successivt svalare och efter några veckor när de har fjädrar har de 20 grader, samma temperatur som hos hönsen.

Det går tre bilar i veckan med ägg i gula återanvändbara 30-brickor i plast och alla går till Brobys enda kund KG:s ägg i Linköping. Där sorteras, kontrolleras, märks och konsumentpackas de. KG köper allt och Broby behöver inte marknadsföra sig.

Vi har inte ens en äggbod, säger Thomas.

Länstidningens besök avslutas med ett besök hos hönsen. Här gäller en noggrann ordning med handtvätt och inte mindre än tre skobyten på vägen in till hönsen. Blåa kläder för det är de vana vid.

Det bästa med ditt yrke?

Variationen i jobbet, roligt vara sin egen, utveckla och bygga vidare. Det är inte så fritt som man tror, det styrs av väder och djur.

Ägg är gott, nyttigt, närodlat och klimatsmart, avslutar Thomas och berättar att han äter ett fack på två veckor.

Rösta på din favoritbonde

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share