Kandidat 1 Årets Östgötabonde

Bröderna Sjölander, Fröberga gård

Bröderna Erik och Johan Sjölander framhåller att det behövs djur för att kunna driva en gård ekologiskt.

Driver Kravcertifierat lantbruk tillsammans

SÖDERKÖPING (LT)

Johan och Erik Sjölander på Fröberga gård strax söder om Söderköping tror på och satsar på lantbruk. Sedan de köpte ut farbrodern Stig ur företaget, har de utvecklat verksamheten. Nu står de båda helt för driften sedan de för två år sedan även gjorde klart med sin far Sture.

Rösta på din favoritbonde

Att det satsats är närmast en underdrift, samma år de köpte ut Stig ur företaget köpte de även Dyhults Frälsgård och lade om driften för att bli KRAV-certifierade. Året därpå byggdes en ny ladugård med från början en mjölkningsrobot och som sedan har utökats med ytterligare en, till de 120 årsmjölkkor de har.

– Vi har alltid varit intresserade av lantbruk och kunde nog inte tänka oss att jobba med något annat, säger Johan och Erik.

De fortsätter i samma fotspår som deras far och farbror som också drev gården tillsammans. Farfar som jobbade så länge han bara kunde, var också en inspirationskälla för dem båda.

Båda har gått på Vretaskolan och Johan gick vidare och blev lantmästare på Alnarp.

– Erik gjorde inte det, han behövde inte lära sig mer, säger Johan.

De har under åren utvecklat växtodlingen och den brukade arealen har vuxit från 130 till drygt 600 hektar. De äger 145 hektar, medan resten är arrenderad mark. Till detta kommer cirka 50 hektar betesmark.

– Vi producerar själva det vi behöver till djuren och köper endast in koncentrat.

En del i utvecklandet av spannmålsodlingen har bland annat varit täckdikning. De använder sig också av en åttaårig växtföljd. Där ingår förutom vall, även spannmålsodling, främst vete, även raps, åkerböna, gröngödslingsgröda, alternativt klöverfrövall.

– Det är viktigt med ett långsiktigt tänk. Man måste jobba med naturen, det går inte att ta till något annat.

Mjölkproduktionen går bra och de har en mjölkproduktion per ko på 10 600 kg per år, energikorrigerad sådan. De båda menar att den är bra, men slår sig inte till ro med detta, utan konstaterar att den kan bli bättre.

Under förra året byggdes en biogasanläggning på gården som producerar cirka 240 000 kWh el per år. Dessutom cirka 480 000 kWh spillvärme, varav hälften går tillbaka för att värma processen. Resten går till uppvärmning, bland annat till tre hus på gården. Den anläggningen har fungerat till belåtenhet, förutom lite komplikationer då det smällde till och blev riktigt kallt, men detta innebär lärdomar inför kommande vinter.

De har planer på att förädla gödseln lite till i framtiden. Detta genom en maskin som separerar gödseln i två fraktioner. Dels en torr som innehåller mer fosfor, dels den blöta där växtnäringen blir lättare tillgänglig för växten, genom att den tränger ner i marken. Detta minskar också ammoniakavgången.

På investeringskontot finns även en ny traktor, utrustad med GPS och autostyrning. Däremot har de för tillfället inte några direkta planer, utan det handlar i nuläget främst att förbättra det de har.

Förutom Johan och Erik själva har de tre helårsanställda i lantbruksföretaget, kanonduktiga, för att direkt citera bröderna. Till detta kommer lite säsongsarbetare, för under sommarhalvåret saknas det inte arbetsuppgifter.

Under vintern är det lite lugnare, men med 250 ha produktiv skogsmark finns det alltid röjningsarbete att utföra. För övrigt hyr de in maskiner vid skogsavverkningar.

– Fast vi har ett problem. En av våra tjejer i ladugården är mammaledig och det är jättesvårt att få tag i någon kvalificerad vikarie för henne.

Ett problem som många företagare har, arbetskraften som finns till förfogande på arbetsmarknaden matchar inte de jobb som finns.

Rösta på din favoritbonde

Text och bild HANS ANDERSSON

Share