Destination Värtaverken

Anders Egelrud, vd för Fortum värme, tidigare statsrådet Mats Odell (KD) och Stockholmspolitikern Ulla Hamilton (M) eldar symboliskt med flis vid Sveriges största biobränslekraftvärmeverk.

Anders Egelrud, vd för Fortum värme, tidigare statsrådet Mats Odell (KD) och Stockholms-politikern Ulla Hamilton (M) eldar symboliskt med flis vid Sveriges största biobränslekraft-värmeverk.

Fortum Värme går nu in i slutskedet av driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan, i Stockholm. Nyligen proveldades den nya pannan för första gången med flis och inom några dagar når den första ångan turbinen – och kraftvärmeverket är i drift.

– Nu är vi inne på målrakan och mycket snart kommer vårt nya biokraftvärmeverk att förse stockholmarna med el och värme från förnybara bränslen, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Det nya biokraftvärmeverket började byggas 2013 och är ett av de största i världen i sitt slag. Biokraftvärmeverket kommer årligen att förse cirka 190 000 lägenheter med värme under uppskattningsvis 50 års tid. Den förnybara el som kommer produceras motsvarar solceller på 20 000 hustak.

Kraftvärmeproduktionen kommer att ha en avgörande roll i framtidens flexibla, förnybara, energisystem i Stockholm.
– Ju mer väderberoende kraftproduktion vi får in i systemet, desto större efterfrågan på effekt vid kalla och vindstilla dagar får vi. Här har kraftvärmen en stor roll att spela framöver eftersom den är flexibel och vi kan kalibrera hur mycket värme respektive el vi vill producera beroende på efterfrågan, säger Anders Egelrud.

När biokraftvärmeverket är i drift beräknas utsläppen minska lokalt i Stockholm med 126 000 ton, motsvarande vägtrafiken under en och en halv månad. Globalt väntas utsläppen av koldi oxid minska med 650 000 ton då fossil kraftproduktion i Norden och Europa fasas ut.

Sedan årsskiftet har två fartyg lastade med flis ankommit Värtan och fliset ligger nu lagrat i bergrummet under biokraftvärmeverket. Den 9 februari, ankom också det förs – ta tåget med flis. Alla tester av lossnings- och transportutrustningen har gått som planerat och nu är det alltså dags att elda med flis i den nya pannan.

Inom kort beräknas den första ångan nå turbinen – och sedan är ett av världens största biokraftvärmeverk i drift. Det kommer att kunna producera 750 GWh el och 1 700 GWh värme per år. Bränslet är flis baserat på skogsavfall och rester från sågverksindustrin.

– Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa, säger Anders Egelrud.

För första gången kommer Dalarnas, Hälsinglands och Gästriklands skogar att värma frusna stockholmare. Satsningen är unik i sitt slag, en helt ny infrastruktur finns nu på plats för att transportera bioenergi till det nya kraftvärmeverket i Stockholm.

– Mellanskog har, med sin långa erfarenhet av att jobba med skogsbränslen, varit en viktig affärspartner för oss. En sådan här investering förutsätter givetvis att det finns trygga och rationella leveranser, säger Jan Hedberg som är bränslehandlare på Fortum Värme.

Skogsfliset av grot, ved och restprodukter från skogs- och sågverksindustrin kommer från skogarna i Mellansverige. Fliset kommer att omvandlas både till värme och el, kapaciteten kommer att motsvara uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter.

När fossila energislag ersätts med förnybara uppstår en klimatnytta. Flisen från Dalarnas och Hälsinglands skogar skapar därför en stor klimatnytta. Det nya kraftvärmeverket beräknas ge minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 tusen ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad.

– Vi kommer både att värma frusna stockholmare och göra en klimatinsats, det tycker jag är fantastiskt, säger Sture Karlsson, vd på Mellanskog.

Share